appetizers

Three (3) rice paper rolls wrapped with lettuce, vermicelli noodle, mint, sprout, pickled carrot and pickled daikon. Homemade peanut dipping sauce on the side

A1 – STEAMED SHRIMP & PORK (3)
8.23
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
A2 – GRILLED PORK (3)
8.23
Gỏi Cuốn Thịt Nướng
A3 – GRILLED CHICKEN (3)
8.23
Gỏi Cuốn Gà Nướng
A4 – GRILLED PORK PATTY (3)
8.23
Gỏi Cuốn Nem Nướng
A5 – GARLIC BUTTER BEEF (3)
8.23
Gỏi Cuốn Bò Xào Bơ Tỏi
A6 – GRILLED SHRIMP (3)
8.23
Gỏi Cuốn Tôm Nướng
A7 – LEMONGRASS TOFU (3)
8.23
Gỏi Cuốn Đậu Hủ Xào Sả
A8 – AVOCADO (3)
8.23
Gỏi Cuốn Trái Bơ
A9 – CRISPY EGG ROLLS (2)
4.99
Chả Giò
A10 – POTSTICKERS (8)
7.50
Há Cảo Chiên
A11 – CHICKEN WINGS W/ SWEET & SOUR SAUCE (OR FISH SAUCE)
9.90
Cánh Gà Chiên Nước Mắm Chua Ngọt

noodle soup

Pho noodle / vermicelli noodle / glass noodle / japanese udon / rice porridge / stew

P1 – HOUSE SPECIAL
13.50
Phở Đặc Biệt (Eye of Round Steak, Flank, Brisket, Beef Meatball, Fatty Brisket and Tripe)
P2 – NORTHERN STYLE W/ TENDERLOIN (w/ WIDE RICE NOODLES)
12.50
Phở Bắc
P3 – EYE OF ROUND STEAK
12.50
Phở Tái
P4 – BRISKET
12.50
Phở Chín
P5 – BEEF MEATBALL
12.50
Phở Bò Viên
P6 – EYE OF ROUND STEAK & FLANK
12.50
Phở Tái Nạm
P7 – EYE OF ROUND STEAK & BEEF MEATBALL
12.50
Phở Tái Bò Viên
P8 – EYE OF ROUND STEAK, FLANK & BEEF MEATBALL
12.50
Phở Tái Nạm Bò Viên
P9 – OXTAIL
18.99
Phở Đuôi Bò
P10 – PLAIN (NO MEAT)
9.95
Phở Không Thịt
P11 – CHICKEN
12.50
Phở Gà
P12 – SEAFOOD
13.50
Phở Hải Sản
P13 – SHRIMP
13.50
Phở Tôm
P14 – TOFU
12.50
Phở Đậu Hũ
P15 – VEGETABLE
12.50
Phở Rau Củ
extras

NOODLES
1.99
Bánh Phở
RARE STEAK
4.50
Bò Tái
MEATBALL
3.99
Viên Bò
TENDON
3.99
Gân Bò
BRISKET
3.99
Gầu Bò
SHRIMP (5)
3.99
Tôm
TWO (2) EGGS W/ SOUP
3.99
LARGE BOWL
3.50

P16 – CHICKEN W/ BAMBOO GLASS NOODLE SOUP
13.99
Miến Măng Gà
P17 – STEAMED CHICKEN GLASS NOODLE SOUP
13.99
Miến Gà
P18 – STEAMED CHICKEN EGG NOODLE SOUP
13.99
Mì Gà
P19 – CHICKEN DRY EGG NOODLE SOUP
13.99
Mì Gà Khô
P20 – CHICKEN RICE PORRIDGE
13.99
Cháo Gà
P21 – HAND-SHREDDED CHICKEN RICE PORRIDGE
13.99
Cháo Gà Xé Phay
P22 – HAINAN CHICKEN NOODLE SOUP
13.99
Phở Gà Hải Nam
P23 – SPICY BEEF NOODLE SOUP
12.99
Bún Bò Huế
P24 – CRAB & SHRIMP UDON
13.99
Bánh Canh Tôm Cua
P25 – FERMENTED FISH W/ SEAFOOD & VERMICELLI NOODLE SOUP
12.99
Bún Mắm
P26 – SEAFOOD THAI NOODLE SOUP
12.99
Bún Thái Hải Sản
P27 – BEEF STEW NOODLE SOUP
12.99
Hủ Tiếu Bò Kho

sandwiches

Lettuce, butter, jalapeño, cucumber, pickled carrot, pickled daikon and cilantro

S1 – SPECIAL
7.75
Bánh Mì Đặc Biệt
S2 – GRILLED PORK
7.75
Bánh Mì Thịt Nướng
S3 – GRILLED CHICKEN
7.75
Bánh Mì Gà Nướng
S4 – GARLIC BUTTER BEEF
7.75
Bánh Mì Bò Xào Bơ Tỏi
S5 – LEMONGRASS TOFU
7.75
Bánh Mì Đậu Hủ Xào Sả
S6 – SPICY KOREAN BEEF
7.75
Bánh Mì Bò Đại Hàn
S7 – SUNNY SIDE UP EGGS
7.75
Bánh Mì Trứng Ốp La
S8 – AVOCADO
7.75
Bánh Mì Trái Bơ
S9 – MEATBALL
7.75
Bánh Mì Xíu Mại
S10 – HAM & LIVER Pâté
7.75
Bánh Mì Thịt Nguội
S11 – PORK MEATLOAF & LIVER Pâté
7.75
Bánh Mì Chả Lụa
S12 – FISH CAKE
7.75
Bánh Mì Chả Cá
S13 – BEEF STEW
12.50
Bánh Mì Bò Kho
S14 – STEAK & EGG LIVER Pâté
14.99
Bánh Mì Bò Né
S15 – SHAKING BEEF
14.99
Bánh Mì Bò Lúc Lắc

rice platters

Jasmine rice served with lettuce, tomato, cucumber, pickled carrot and pickled daikon. Vinaigrette fish sauce on the side (Dine-in includes complimentary broth)

R1 – GRILLED PORK CHOP
12.95
Cơm Sườn Nướng
R2 – GRILLED CHICKEN
12.95
Cơm Gà Nướng
R3 – GARLIC BUTTER BEEF
12.95
Cơm Bò Xào Bơ Tỏi
R4 – GRILLED SHRIMP
12.95
Cơm Tôm Nướng
R5 – LEMONGRASS TOFU
11.95
Cơm Đậu Hủ Xào Sả
R6 – SPICY KOREAN BEEF W/ KIMCHEE ON THE SIDE
12.95
Cơm Bò Đại Hàn
R7 – SPECIAL
14.95
Cơm Đặc Biệt – Sườn, Chả, Trứng Ốp La (Pork Chop, Omelette and Pork Meatloaf)
R8 – HAINAN CHICKEN
13.99
Cơm Cà Hải Nam
R9 – HAND-SHREDDED CHICKEN
13.99
Cơm Gà Xé Phay
R10 – FRIED CHICKEN W/ SWEET & SOUR SAUCE
13.99
Cơm Gà Chiên Xốt Chua Ngọt
R11 – SHAKING BEEK
14.99
Cơm Bò Lúc Lắc
extras

WHITE RICE
2.00
Cơm Trắng
HAINAN RICE
3.00
Cơm Hải Nam

lo mein noodle

carrot, bean sprout, celery, green onion and cabbage

L1 – SPECIAL
14.99
Mì Xào Đặc Biệt
L2 – CHICKEN
12.99
Mì Xào Gà
L3 – BEEF
12.99
Mì Xào Bò
L4 – SHRIMP
12.99
Mì Xào Tôm
L5 – TOFU
11.99
Mì Xào Đậu Hủ
L6 – VEGETABLE
11.99
Mì Xào Rau Củ

FRIED RICE

Wok-tossed with egg, onion, pea, carrot & scallion

F1 – SPECIAL
14.99
Cơm Chiên Đặc Biệt
F2 – BEEF
12.99
Cơm Chiên Bò
F3– CHICKEN
12.99
Cơm Chiên Gà
F4 – SHRIMP
12.99
Cơm Chiên Tôm
F5 – TOFU
11.99
Cơm Chiên Đậu Hủ
F6 – VEGETABLE
11.99
Cơm Chiên Rau Củ

noodle salad

Rice vermicelli noodle served with lettuce, cucumber, sprout, crispy shallot, crushed peanut, scallion, pickled carrot and pickled daikon. Vinaigrette fish sauce on the side

N1 – GRILLED PORK
11.99
Bún Thịt Nướng
N2 – GRILLED CHICKEN
11.99
Bún Gà Nướng
N3 – GRILLED PORK PATTY
11.99
Bún Nem Nướng
N4 – GARLIC BUTTER BEEF
12.50
Bún Bò Xào Bơ Tỏi
N5 – GRILLED SHRIMP
11.99
Bún Tôm Nướng
N6 – LEMONGRASS TOFU
11.99
Bún Đậu Hủ Xào Sả
N7 – EGG ROLLS
11.99
Bún Chả Giò
N8 – GRILLED PORK & EGG ROLLS
11.99
Bún Thịt Nướng Chả Giò
N9 – LEMONGRASS BEEF
11.99
Bún Bò Xào Sả
N10 – SPICY KOREAN BEEF
11.99
Bún Bò Đại Hàn

thai salad

lettuce, cilantro, pickled red onion, pickled carrot, pickled daikon, mayo, jalapeno and vinaigrette dressing

T1 – BUTTER BEEF
13.50
Salad Bò Xào Bơ
T2 – GRILLED PORK
12.50
Salad Thịt Nướng
T2 – GRILLED CHICKEN
12.50
Salad Gà Nướng

beverages

B1 – VIETNAMESE ICED COFFEE w/ CONDENSED MILK
4.99
Cà Phê Sữa Đá
B2 – PENNYWORT JUICE
4.99
Sinh Tố Rau Má Đậu Xanh
B3 – SUGARCANE JUICE
5.99
Nước Mía
B4 – PASSION FRUIT TEA
4.99
Trà Chanh Dây
B5 – THREE-COLOR DESSERT
4.99
Chè Ba Màu

SMOOTHIES

MANGO
5.99
Sinh Tố Xoài
STRAWBERRY
5.99
Sinh Tố Dâu
TARO
5.99
Sinh Tố Khoai Môn
COCONUT
5.99
Sinh Tố Dừa
STRAWBERRY & BANANA
5.99
Sinh Tố Dâu Chuối
HONEYDEW
5.99
Sinh Tố Dưa Lưới
AVOCADO
5.99
Sinh Tố Trái Bơ

MILK TEA

ORIGINAL
4.99
Trà Sữa
GREEN TEA
4.99
Trà Sữa Trà Xanh
HONEYDEW
4.99
Trà Sữa Dưa Lưới
THAI TEA
4.99
Trà Sữa Thái
add-ons for smoothies & Milk tea:
black boba / crystal boba / strawberry popping boba / rainbow jelly / passion fruit coconut jelly
$0.75